Marcel den Hollander

Products That Last

Marcel den Hollander is researcher voor het TU-project 'Products that Last', een 3-jarig onderzoeksproject aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft in samenwerking met het bedrijfsleven. In het project wordt onderzocht hoe product-levensduur-verlenging op commercieel succesvolle wijze kan worden toegepast door bedrijven en vooral ook op welke manieren ontwerpers van producten daarop kunnen anticiperen.

Verantwoordelijken binnen het bedrijfsleven delen een groeiende bezorgdheid ten aanzien van factoren die het wereldwijde marktsysteem in de komende decennia zouden kunnen verstoren: een kwetsbaar economisch systeem, ongelijkheid en populisme, aantasting van het milieu en ontoereikendheid van overheden om daar wat aan te doen.
Er wordt meer en meer een beroep gedaan op het bedrijfsleven om verantwoordelijkheid te nemen en een actievere rol in te nemen waar het gaat om de bescherming en verbetering van het milieu en in het bedenken van business modellen waarbij efficiënter gebruik gemaakt wordt van schaarse middelen. De meest effectieve manier om efficiënt om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en het afvalprobleem aan te pakken is om producten te ontwikkelen met een lange(re) levensduur. Het heersende economische model is er echter een van opzettelijke productveroudering.

Planned Obsolescence (vrij vertaald ‘opzettelijke veroudering’) is een strategie waarbij producten zo worden ontworpen dat de consument verleid, of min of meer genoodzaakt wordt snel weer een nieuw product aan te schaffen. Als business strategie een zeer succesvol model, maar wel één dat ten koste gaat van het milieu. Het nieuwe 'Products that last' model streeft naar toegevoegde waarde door een nieuw business model aan te dragen waarbij het milieu en haar natuurlijke hulpbronnen in acht genomen worden.
Het ontwikkelen een nieuw business model is geen geringe opgave. Bedrijven begeven zich op nieuw terrein, met bijbehorende onzekerheden. Het vereist het aanpakken van de psychologie en sociologie van consumptiegedrag, maar ook technologische innovaties om te komen tot economisch levensvatbare businessmodellen.
Dit betekent dat het van belang is dat kennis, expertise en creativiteit uit verschillende disciplines samengebracht moet worden; iets waar industrieel ontwerpers een grote rol in kunnen spelen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.


www.productsthatlast.nl